Przejdź do treści
Logo Kancelaria Adwokacka w Lęborku Karolina Jakubowska-Bes || Adwokat Lębork || Prawnik Lębork

ADWOKAT LĘBORK

KANCELARIA ADWOKACKA

adw. Karolina Jakubowska-Bes

Adwokat Lębork

Rzeźba Temidy || Adwokat Lębork || Prawnik Lębork
ADWOKAT LĘBORK

Adwokat Karolina Jakubowska-Bes

Kancelaria Adwokacka Karoliny Jakubowskiej – Bes stawia sobie za cel fachową i rzetelną pomoc prawną, łącząc przy tym indywidualne podejście do klienta z zaangażowaniem w zleconą sprawę. Skuteczna oraz profesjonalna pomoc prawna udzielana w ramach działalności Kancelarii oparta jest na doświadczeniu, wiedzy oraz standardach wyznaczanych przez zasady etyki adwokackiej. Każdy klient traktowany jest indywidualnie, z szczególnym zadbaniem o utrzymanie relacji zaufania w zakresie usługi prawnej.

Oferta Kancelarii Adwokackiej Karoliny Jakubowskiej – Bes skierowana jest zarówno do osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. Zakres świadczonych usług może obejmować m.in. całkowitą obsługę prawną, doradztwo prawne, reprezentowanie przed sądami w każdej instancji i organami administracji oraz sporządzanie pism procesowych.

W zależności od potrzeb klienta możliwa jest pomoc prawna świadczona na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego, w tym Trójmiasta.

Wynagrodzenie Kancelarii Adwokackiej

Kancelaria przewiduje dwie formy ustalania wynagrodzenia, wynagrodzenie ryczałtowe – określane z góry poprzez wskazanie konkretnej kwoty oraz wynagrodzenie godzinowe – stosowane wtedy, gdy nie jest możliwe ustalenie zakresu zlecenia zarówno pod względem określenia ilości pracy, jak i czasu niezbędnego na rozwiązanie sprawy.

Wynagrodzenie za sporządzenie pisma procesowego oraz za udzielenie porady prawnej ustalone jest ryczałtowo, zaś jego wysokość zależy od stopnia skomplikowania sprawy, zakresu niezbędnych czynności do podjęcia oraz terminu w jakim porada, pismo ma być sporządzone.

W przypadku zlecenia stałej obsługi prawnej przez podmiot gospodarczy wysokość wynagrodzenia najczęściej będzie ustalana w postaci miesięcznej stawki ryczałtowej zależnej od nakładu pracy, ilości godzin, skomplikowania materii prawnej.

Zakres świadczonych usług

Oferta Kancelarii Adwokackiej Karoliny Jakubowskiej – Bes skierowana jest zarówno do osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. Zakres świadczonych usług może obejmować m.in. całkowitą obsługę prawną, doradztwo prawne, reprezentowanie przed sądami w każdej instancji i organami administracji oraz sporządzanie pism procesowych.

Sprawy cywilne

Oferta dla klientów Kancelarii Adwokackiej z zakresu prawa cywilnego obejmuje doradztwo prawne, reprezentację przed sądami, sporządzanie pism procesowych i umów. Kancelaria skutecznie reprezentuje klientów m. in. w sprawach o zapłatę należności, w sprawach skarg pauliańskich, o odszkodowanie za szkodę, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, ochronę własności oraz w sprawach spadkowych.

Sprawy karne

Pomoc prawna z zakresu prawa karnego obejmuje prowadzenie spraw o przestępstwa, wykroczenia, sprawy karne wykonawcze, obronę klienta przed sądami każdej instancji, jak i w toku postępowania przygotowawczego, reprezentację pokrzywdzonych w postępowaniu karnym.

Sprawy rodzinne

Kancelaria Adwokacka zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w tym dotyczących: pozbawienia, ograniczenia władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów z dzieckiem, spraw alimentacyjnych, spraw o ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa, przysposobienie, opiekę, kuratelę, separację, podziału majątku wspólnego.

Sprawy gospodarcze

Kancelaria oferuje również obsługę prawną podmiotów gospodarczych, tym rozwiązywanie problemów związanych z ich bieżącą działalnością, sporządzanie umów, reprezentacja przed sądami każdej instancji, w tym przed sądem rejestrowym, dochodzenie należności od dłużników oraz udział w negocjacjach. Istnieje nadto możliwość stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.

Sprawy administracyjne

Zakres usług z dziedziny prawo administracyjne obejmuje przede wszystkim sporządzanie pism, wniosków, odwołań, skarg oraz reprezentowanie klienta przed sądami administracyjnymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej.

Odszkodowania

Kancelaria Adwokacka świadczy również z powodzeniem usługi prawne w zakresie wszelkich spraw odszkodowawczych. Kompleksowa pomoc przy dochodzeniu odszkodowania może polegać na reprezentowaniu klientów nie tylko podczas negocjacji z ubezpieczycielem, ale także przed sądem w ramach postępowania sądowego.

Zapraszamy na spotkanie

Adwokat Lębork

W celu umówienia spotkania w Kancelarii Adwokackiej klienci proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny, gdyż ze względu na charakter podejmowanych czynności w sądach i innych instytucjach adwokat może znajdować się poza siedzibą Kancelarii.