Przejdź do treści

Przelew pieniędzy na błędne konto.

Adwokat Lębork

Jakie czynności podjąć w momencie przelewu pieniędzy na błędne konto?

Podstawę prawną do działania znajdziemy w ustawie o usługach płatniczych.

Kolejność działań powinna wyglądać następująco:

  1. poinformuj swój bank o pomyłce, 
  2. bank w ciągu 3 dni roboczych pisemnie informuje odbiorcę przelewu o błędzie i konsekwencjach braku zwrotu środków, 
  3. odbiorca zwraca pieniądze na rachunek techniczny w ciągu miesiąca, zachowując przy tym pełną anonimowość,
  4. jeśli odbiorca omyłkowego przelewu nie zwróci pieniędzy dobrowolnie w ciągu miesiąca, bank przekaże Ci dane odbiorcy przelewu,
  5. następnie mamy do wyboru drogę cywilną bądź też karną w celu dalszego dochodzenia swych praw, bądź też obie – i tak możliwym jest skierowanie zawiadomienia o podejrzeniu popełniania przestępstwa do organów ścigania, zachowanie odbiorcy przelewu wyczerpuje bowiem znamiona przestępstwa wskazane w art. 284 § 1 k.c. – „Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”,
  6. na gruncie zaś działań cywilnoprawnych z pomocą przychodzą przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu „Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.”- art. 405 kodeksu cywilnego, mamy więc możliwość wezwania do zapłaty osobę dłużnika, a po bezskutecznym upływie czasu przewidzianego na zwrot pieniędzy, możemy złożyć pozew. 

Oczywiście, w praktyce nawet prosta z założenia procedura może generować komplikacje, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata, który sporządzi dla nas pisma bądź pozew i zapewni odpowiednią reprezentację przed sądem i pozostałymi instytucjami.